Skip to content

Wijken, lokaties en services

Een wijk is een logisch bij elkaar horende groep tafels, meestal een deel van een ruimte bijvoorbeeld Zaal achter of Terras links. De app toont tafels altijd in een wijk per scherm. Wijken zijn alleen zichtbaar binnen de app en niet in de reserveerwidget.

Je deelt tafels in wijken in op basis van overzichtelijkheid en bedieningsgemak. Als je de wijk te groot maakt zijn de tafels op het scherm klein en kan je moeilijker een tafel selecteren. Daar staat tegenover dat een te kleine wijk tot gevolg heeft dat je vaker moet switchen tussen wijken.

Een lokatie wordt gevormd door één of meer wijken. Bij het maken van een reservering worden de beschikbare tijden getoond per lokatie. Voorbeelden van lokaties zijn: terras, hoofdzaal, patio. Je bent niet verplicht om meerdere lokaties te maken.

Een service is een tijdgebonden dienst bijvoorbeeld lunch, dinner of high tea. De widget toont de geconfigureerde services in de vorm van een keuzelijst. Als er maar één service is dan wordt geen keuzelijst getoond. De tijden van een service leg je vast bij Instellingen, Reserveringen, Openingstijden.