# Configuratie

# Widget

Met de reserveerwidget kunnen de bezoekers van je website een reservering maken. Je kan de widget eenvoudig installeren door een zogenaamde script tag op te nemen in de html van je website.

De kleuren van de widget kan je naar je eigen wensen aanpassen in het onderdeel Instellingen, Reserveringen, Widget. Daar leg je ook vast of de widget in eerste instantie geopend of geminimaliseerd getoond moet worden.

Geminimaliseerd:

Geopend:

Tweede scherm (met aanbetaling):

De script tag die je moet overnemen op je website vind je op Instellingen, Reserveringen, Widget. Lees hier gedetailleerde instructies over het opnemen van de widget op je website.

TIP

Je kan de widget in de praktijk zien op de volgende url:
https://nappkin.nl/widget.html?ACCOUNT

waarbij ACCOUNT je klantnummer is, te zien op het Info scherm in Nappkin.

# Openingstijden

De openingstijden vormen het belangrijkste onderdeel van de configuratie. Deze bepalen binnen welke tijdvensters gasten een aankomsttijd kunnen kiezen. Een tijdvenster is gekoppeld aan een zogenaamde service zoals lunch, dinner of high tea.

De tijdvensters leg je vast in het onderdeel Instellingen, Reserveringen, Openingstijden. Je kan daarbij onderscheid maken tussen de openingstijden voor de vaste weekdagen en afwijkende, eenmalige, openingstijden.

# Vakanties

Als je een dag of meerdere dagen geheel wil dichtzetten, bijvoorbeeld voor een vakantie, dan kan je daarvoor een Activiteit aanmaken in Reserveringen, Activiteiten.

# Tijdslot

In het reserveerrooster in de app kan je een enkel tijdslot dichtzetten door er op te tikken. Nieuwe reserveringen beginnend in dat tijdslot zijn dan niet langer mogelijk.

# Tafelconfiguratie

Een ander aspect van de beschikbaarheid is de tafelconfiguratie, dat wil zeggen:

  • welke tafels zijn beschikbaar?
  • wat is de capaciteit van die tafels?
  • kunnen er combinaties van tafels gemaakt worden?
  • in welke volgorde moeten tafels ingezet worden?

Al deze zaken leg je vast bij Instellingen, Reserveringen, Tafelconfiguratie.

# Diverse instellingen

Met de slotlengte leg je vast hoe precies een gast een aankomsttijd kan kiezen. De standaardwaarde is 30 minuten.

Om te voorkomen dat er teveel gasten tegelijk aankomen kan je een maximum per tijd opgeven. Als je daar bijv. 8 invult dan wordt een tijdstip geblokkeerd voor nieuwe reserveringen als er dan al 8 gasten aankomen.

De minimale voorlooptijd zorgt ervoor dat er een minimaal tijdsverloop is tussen het moment van reserveren en de gekozen aankomsttijd.

De gast kiest zelf alleen de aankomsttijd. Met lengte reservering regel je de eindtijd van nieuw aangemaakte reserveringen. Die tijd kan je later nog aanpassen per reservering.

Deze en nog meer instellingen configureer je bij Instellingen, Reserveringen, Algemeen.

# Wijken, lokaties en services

Een wijk is een logisch bij elkaar horende groep tafels, meestal een deel van een ruimte bijvoorbeeld Zaal achter of Terras links. De app toont tafels altijd in een wijk per scherm. Wijken zijn alleen zichtbaar binnen de app en niet in de reserveerwidget.

Je deelt tafels in wijken in op basis van overzichtelijkheid en bedieningsgemak. Als je de wijk te groot maakt zijn de tafels op het scherm klein en kan je moeilijker een tafel selecteren. Daar staat tegenover dat een te kleine wijk tot gevolg heeft dat je vaker moet switchen tussen wijken.

Een lokatie wordt gevormd door één of meer wijken. Bij het maken van een reservering worden de beschikbare tijden getoond per lokatie. Voorbeelden van lokaties zijn: terras, hoofdzaal, patio. Je bent niet verplicht om meerdere lokaties te maken.

Een service is een tijdgebonden dienst bijvoorbeeld lunch, dinner of high tea. De widget toont de geconfigureerde services in de vorm van een keuzelijst. Als er maar één service is dan wordt geen keuzelijst getoond. De tijden van een service leg je vast bij Instellingen, Reserveringen, Openingstijden.

# Email

Nappkin verstuurt namens je restaurant diverse emails inzake de reservering (op voorwaarde natuurlijk dat de gast een emailadres heeft ingevuld). Allereerst een bevestiging meteen nadat de reservering is gemaakt. Vervolgens stuurt Nappkin (optioneel) ter herinnering een email voorafgaand aan het bezoek. Ten slotte kan je Nappkin een email laten sturen volgend op het bezoek om feedback op te vragen.

De tekst van deze emails kan je geheel zelf bepalen in het onderdeel Instellingen, Tekstsjablonen. Voor het uiterlijk van de email heb je keuze uit twee opties. De eenvoudigste optie is om gebruik te maken van een vaste emaillayout met bovenaan je logo en een foto en onderaan Google maps en adresgegevens. Vink dan Gebruik standaard emaillayout aan.

Als je volledige controle wil over het uiterlijk van je email dan zet je het vinkje uit en geef je als tekstsjabloon de volledige html op. Voor het ontwerp van je email kan je een website als Designmodo (opens new window) gebruiken.

# Reserve With Google

Reserve With Google maakt het mogelijk om rechtstreeks vanuit de zoekresultaten van Google een reservering te maken.

Als je gebruik wil maken van Reserve With Google ga dan op my.nappkin naar Instellingen, Koppelingen, Reserve With Google

# Aanbetalingen

Om het risico van "no-shows" te verkleinen kan je er voor kiezen om een aanbetaling te vragen bij een reservering. In het onderdeel Instellingen, Reserveringen, Profielen kan je vastleggen onder welke voorwaarden een aanbetaling vereist is en hoe hoog het te betalen bedrag is. Je kan zo bijvoorbeeld configureren dat voor groepen vanaf 4 personen een aanbetaling nodig is van €10 per persoon.

Voor het verwerken van de aanbetaling is nodig dat je een (gratis) account hebt bij Mollie (opens new window) (een zogenaamde "Payment Service Provider") en dat je Nappkin toegang geeft tot dat account via Instellingen, Koppelingen, Mollie. In je Mollie account kan je vastleggen welke betaalmethodes je accepteert bijvoorbeeld alleen iDEAL of zowel iDEAL als creditcard. Voor de tarieven van Mollie raadpleeg je deze pagina (opens new window). Nappkin zelf rekent geen kosten voor het gebruik van aanbetalingen.

Tijdens het maken van een reservering controleert de widget of een aanbetaling is vereist. Is dat het geval dan wordt de gast doorgeleid naar de website van Mollie om de betaling te regelen.

Bij het afrekenen in de app wordt de aanbetaling als eerste betaling getoond.

Laatst bijgewerkt: 4/22/2021, 12:27:27 PM