# Bonnen

Iedere afdruk binnen Nappkin gebeurt op basis van een bondefinitie. Een bondefinitie bevat alle informatie die nodig is om een afdruk te maken, dat wil zeggen hoe, wanneer, wat en waar:

Hoe?
Layout
bijv: "Keukenbon"
Wanneer?
Trigger
bijv: "Bestellen"
Wat?
Filter
bijv: "Parties A, B"
Waar?
Printer
bijv: "Star Keuken"

# Layout

In een bon-layout is het uiterlijk en de opbouw van een bon vastgelegd. Standaard zijn er twee layouts: een layout voor de rekening en een layout voor (keuken)bonnen.

TIP

Je kan een layout wijzigen via Instellingen, Bonnen. Tap op de bon waarvan je de layout wilt aanpassen. Tap vervolgens op de preview onder 'Layout'.

# Trigger

Bonnen worden automatisch afgedrukt naar aanleiding van een bepaalde actie: een zogenaamde trigger. Dit zijn de verschillende triggers:

 • Bestellen
 • Gang uitvragen
 • Verhuizen naar andere tafel
 • Afrekenen

Bij iedere actie kijkt Nappkin welke bonnen er zijn met de betreffende trigger en drukt die af.

# Filter

Het filter bepaalt welke orderregels worden afgedrukt. Er zijn verschilende soorten filters:

 • food of drank
 • produkten die horen bij één of meer parties
 • alleen nieuw toegevoegde regels of alle regels
 • alleen producten met een prijs
 • alleen bestellingen van een bepaalde iPad/wijk of juist niet (begin met !).

Voorbeelden van filters in de praktijk:

 • food voor de keukenbon
 • partie=desert voor de printer bij de koude kant
 • prijs voor de klantrekening
 • device=!Balie iPad om alleen af te drukken als de bestelling komt van een andere iPad dan 'Balie iPad'
 • wijk=Boven* alleen afdrukken bij bestelling van tafels in een wijk waarvan de naam begint met Boven

# Printer

Tot slot ligt in de bondefinitie vast op welke printer of printers de bon zal worden afgedrukt.

# Overige

Naast deze vier hoofdkenmerken bevat de bondefinitie ook nog de volgende instellingen:

 • Groepering
  Orderregels kunnen gegroepeerd worden naar gang, gast, omzetgroep of partie.
 • Volgorde
  De orderregels kunnen op volgorde van omzetgroep, besteldatum, gast of gang afgedrukt worden.
 • Totaliseren
  Deze instelling bepaalt of per product alle bestelregels samengevoegd worden.
Laatst bijgewerkt: 3/8/2020, 2:44:56 PM