Skip to content

Facturering

Als je een koppeling hebt met Snelstart, Yuki of Exact dan kan Nappkin automatisch facturen aanmaken van rekeningen die zijn afgeslagen als Op rekening. Voorwaarde is dat Nappkin weet welke debiteur daarbij gebruikt moet worden. Dat kan een vaste default debiteur zijn of de debiteur die is vastgelegd bij de relatie die is gekoppeld aan de rekening.

Bij de verwerking van facturen worden 3 transacties verwerkt in de boekhouding.

1.Basisjournaalpost: verwerking dagomzet

Met de basisjournaalpost wordt de omzet van alle betaalmethodes inclusief Op rekening verwerkt. De te gebruiken rekeningen leg je vast in het onderdeel Configuratie.

Deze journaalpost wordt altijd geboekt ook als je geen gebruik maakt van facturering.

RekeningDebetCredit
Op rekening106,00
Omzet100,00
BTW Laag6,00

2.Facturering

Bij de opboeking van de factuur wordt een aparte omzetrekening geboekt die later weer wordt tegengeboekt - de omzet is immers al geboekt in de basisjournaalpost. Deze omzetrekening specificeer je in het onderdeel Facturering.

Debiteuren106,00
Tussenrekening omzet100,00
BTW Laag6,00

3.Tegenboeking facturering

Op rekening106,00
Tussenrekening omzet100,00
BTW Laag6,00

De rekeningen Op rekening en Tussenrekening omzet lopen nu glad en Debiteuren, Omzet en Btw zijn bijgewerkt.

Debiteur

Een Nappkin rekening is niet rechtstreeks gekoppeld aan een debiteur maar altijd via een Relatie: je koppelt een rekening aan een relatie en legt bij de relatie het juiste debiteurnummer vast.

Rekening koppelen aan relatie

Als een rekening tot stand is gekomen naar aanleiding van een reservering dan is de rekening automatisch gekoppeld aan een relatie: er wordt namelijk altijd een relatie aangemaakt bij een reservering.

Om een relatie te koppelen aan een willekeurige lopende rekening ga je eerst naar het Rekeningen scherm. Tap vervolgens op het printer-icoon om de rekening af te drukken. Met de knop bovenin kan je vervolgens een relatie kiezen.

Debiteurnummer vastleggen bij relatie

Zoek de relatie op in het Relatie scherm en tap op de Debiteur knop om de juiste debiteur te kiezen.